top of page
A03A8807_1web_edited.jpg

      Statut PK Delfin

Statut plivačkog kluba Delfin je pravni dokument koji služi kao osnovni akt organizacije koja upravlja plivačkim klubom. Ovaj dokument definira osnovne ciljeve, strukturu, prava, obaveze i funkcioniranje kluba. Statut je svojevrsni pravilnik koji regulira sve ključne aspekte delovanja kluba i odnose među članovima, upravom i drugim relevantnim stranama.

Dokumentacija PK Delfin

Dokumentacija Plivačkog kluba "Delfin" obuhvaća sve vidove klupskog upravljanja, organizacije, aktivnosti i administrativnih odluka.

Detaljni pravilnici koji uređuju specifičnosti klupskog delovanja, kao što su pravilnik o članarinama, pravila ponašanja članova, upisi novih članova, itd.

Dokumenti koji definiraju kako će se obrađivati i čuvati osobni podaci članova i drugih osoba povezanih s klubom, u skladu sa zakonom o zaštiti privatnosti.(GDPR)

Evidencija članstva

Lista članova kluba sa svim važnim informacijama, uključujući osobne podatke, datum učlanjenja, kategoriju članstva i slično.

Evidencija treninga i takmičenja

Pracenje prisustva na treninzima, napretka članova, postignutih rezultata na takmičenjima i slično.

Uključuje promotivne materijale, letke, postere i slične resurse, logo kluba, logo sponzora.

bottom of page